יום ה', כד’ בניסן תשע”ד
מתמטיקה
חיפוש באתר
לפניכם הצעות לפריסת תוכנית הלימודים לשנת תשע"ד, ממוין על פי כיתות. במידה ויש הארות/הערות אתם מוזמנים לפנות לגלית שבתאי בדואל: galitsh@education.go v.il

כיתה א' פריסה א תשעד.pdf כיתה ב'פריסה ב תשעד.pdf כיתה ג'פריסה ג תשעד.pdf כיתה ד'פריסה כיתה ד תשעד.pdf כיתה ה'פריסה ה תשעד.pdf כ יתה ו'פריסה ו תשעד.pdf